Oświadczenie o kolizji drogowej

Ubezpieczenie OC AC

W przypadku, gdy w wypadku samochodowym nie ma ofiar i nikt z jego uczestników nie jest ranny oraz gdy okoliczności wypadku są jasne i łatwo ustalić winnego wypadku, a sprawca winy swej nie kwestionuje, wystarczy sporządzić ze sprawcą wypadku stosowne oświadczenie odnośnie danego wypadku-kolizji drogowej. Klikając na poniższy link możecie Państwo pobrać formularz oświadczenia sprawcy kolizji samochodowej, wydrukować go w dwóch egzemplarzach, po jednym dla sprawcy i poszkodowanego i przechowywać we własnym samochodzie. W przypadku zajścia kolizji samochodowej gdy będziecie zestresowani zaistniałą sytuacją, formularz ten pomoże Wam zebrać niezbędne informacje.

http://www.pbuk.pl/doc/wspolne_oswiadczenie_pl.pdf

Umowa kupna/sprzedaży samochodu