Ubezpieczenie firmy skierowane jest do osób prowadzących własną działalność gospodarczą.

Co można ubezpieczyć?

  • nieruchomości
  • maszyny i urządzenia
  • wyposażenie firmy
  • środki obrotowe
  • nakłady inwestycyjne
  • inne

Ochrona ubezpieczeniowa firm może obejmować ryzyka:

  • ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
  • ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku
  • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
  • OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (odpowiedzialność cywilna związana z prowadzeniem działalności gospodarczej, zawartymi kontraktami, wprowadzeniem produktu do obrotu na rynku, lub OC związaną z wadliwym wykonaniem zleceń).

Nasz doradca porówna dla Ciebie ceny oraz pomoże w wyborze najlepszej polisy.

Zadzwoń, napisz lub odwiedź nasze biuro