OC przewoźnika drogowego

Ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego przeznaczone jest dla przedsiębiorców, którzy prowadzą  transport na terenie kraju  i  w ruchu międzynarodowym.
Dzięki temu ubezpieczeniu, to firma ubezpieczeniowa przejmuje odpowiedzialność (do wysokości sumy gwarantowanej) za szkody powstałe od momentu przyjęcia towaru do przewozu, aż do momentu wydania jej odbiorcy.

Ubezpieczenie ma szeroki zakres dzięki klauzulom takim jak:

 • szkody powstałe w wyniku przewozu towarów niebezpiecznych (ADR)
 • utrata przewożonego towaru w wyniku rabunku (rozboju)
 • szkody powstałe podczas przewozu  żywych zwierząt
 • przewóz leków, AGD, cześci samochodowych itd.
 • utrata, uszkodzenie lub ubytek w paletach, platformach i kontenerach  usunięcie pozostałości po szkodzie
 • postój środka transportu poza parkingami strzeżonymi
 • zwrot kosztów podniesienia lub wyciągnięcia środka transportu
 • rozszerzenie zakresu terytorialnego o kraje WNP (kraje byłego ZSRR)
 • przewóz samochodów osobowych nowych lub używanych
 • inne wg potrzeb

OC  kierowcy zawodowego

Ubezpieczenie to jest potrzebne do wyrobienia lub przedłużenia licencji transportowej.
TUŻ OBOK naszej multiagencji w Starostwie Powiatowym w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18, wydawane są licencje transportowe.

Mamy bardzo dobrą ofertę na to ubezpieczenie

Zapraszamy do naszego biura, polisę wystawiamy od ręki w ciągu maksymalnie 15 minut.
Potrzebne dokumenty do zawarcia polisy oc kierowcy zawodowego:

 • numer licencji transportowej/zezwolenia
 • wykaz pojazdów, którymi są świadczone usługi
 • dane firmy przewozowej

Nasz doradca porówna dla Ciebie ceny oraz pomoże w wyborze najlepszej polisy.

Zadzwoń, napisz lub odwiedź nasze biuro