Wymóg posiadania obowiązkowego ubezpieczenia OC (odpowiedzialności cywilnej), nakładany jest na przedstawicieli kilkudziesięciu zawodów w Polsce. Najczęściej są to zawody wymagające specjalistycznej wiedzy i umiejętności, których wadliwe wykonywanie może narazić klienta na poniesienie dotkliwej szkody. W jakich zawodach wykupienie OC będzie obowiązkowe?

Lekarze, prawnicy, a także inżynierowie lub architekci muszą posiadać obowiązkowo ubezpieczenie OC zawodowe, dla prowadzonej przez siebie działalności lub wykonywanej pracy.

Cel ubezpieczeń obowiązkowych

Podobnie jak w przypadku OC komunikacyjnego, ubezpieczenie OC zawodowe (dla przedstawicieli określonych branż działalności gospodarczej), ma chronić osoby ubezpieczone przed ponoszeniem finansowych konsekwencji ich działania, w którego wyniku doszło u osób poszkodowanych do powstania szkód osobowych lub majątkowych. Ubezpieczyciel pokryje koszty błędnych decyzji podjętych przez klientów, np. adwokatów, notariuszy czy lekarzy, gwarantując poszkodowanym stosowne odszkodowanie.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC zawodowe

Zgodnie z przyjętymi unormowaniami dotyczącymi ubezpieczeń obowiązkowych odpowiedzialności cywilnej, w Polsce do zawarcia umowy ubezpieczenia OC są zobligowani między innymi:

 • lekarze, zakłady opieki zdrowotnej, dysponenci jednostek ratownictwa
 • medycznego,
 • adwokaci, radcy prawni, notariusze,
 • detektywi,
 • agent lub broker ubezpieczeniowy,
 • komornik sądowy,
 • rzeczoznawca majątkowy,
 • pośrednik nieruchomości,
 • księgowy,
 • architekt,
 • biegły rewident,
 • rzecznik patentowy,
 • biuro usług płatniczych,
 • inżynier.

Dla każdego z wymienionych zawodów obowiązuje inne rozporządzenie nakładające na przedstawicieli konkretnych branż konieczność zapewnienia ubezpieczenia OC

Nasz doradca porówna dla Ciebie ceny oraz pomoże w wyborze najlepszej polisy.

Zadzwoń, napisz lub odwiedź nasze biuro